Att se en mina i drömmen

Att se att du är på denna heliga plats är ett tecken på vad du önskar i världen och i det följande och att se till att du är rädd.


Den som ser Mina i drömmen ser till att hon är rädd. Världen och det följande kommer att göra vad den önskar.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda