Att se en mikrofon i drömmen

Att se en mikrofon i en dröm är ett tecken på att du går in i det politiska livet.

Att se en mikrofon i en dröm tolkas som att hantera politik.

Ordet som kommer att skapa spänning när det hörs är plötsliga nyheter.

Att ha en mikrofon i en dröm betyder att han kommer att övervinna alla svårigheter i det politiska livet och få en politisk personlighet.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda