Att se en marijuana i drömmen

Att se en person i en dröm som använder cannabis i koma, förväntar sig att ett jobb ska bli försenat, att se en marijuana-återförsäljare, innebär en stor besvikelse av hans misslyckande. Enligt ett annat rykt: Att använda droger i en dröm är ett tecken på att drömägaren lever ett instabilt liv. Att se att han säljer marijuana i drömmen är ett tecken på att drömägarens hälsa kommer att brytas.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda