Att se en mänsklig surah i drömmen

Personen som läser eller lyssnar på människans sura i sin dröm hjälper de fattiga att få medgivandet av rätten till Cenabi (CC). Han är rädd för Allah och räddas från underträdet på uppståndelsedagen. Det är välskickat och populärt bland allmänheten. Enligt ett annat rykt: Den person som läser den mänskliga perioden eller en del av drömmen om sjön till sjön, tack vare tillbedjan och dyrkan, riskerar och föredrar att pryda självofferet är Nabilens folk Nabil ett tecken på kärlek och konversation och god moral.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda