Att se en måne i drömmen

Månen på himlen är rättvis för härskaren, den stora forskaren, den goda pojken, att omfamna björnen för att gifta sig med någon med ett vackert ansikte för män och kvinnor, att se någon som inte är åldern för att se månens dimmiga, att födas i sitt eget hus för det manliga barnet, månen verkar vara större än solen premiärminister (vizier) (sultana) för att segra, månen försvinner i molnen, tiden för det önskvärda att gå, födelsen av månen, önskad sak att lätt erhållas, Ta handens hand för att se eller gifta sig, en plats för månen eller husbelysningen från staten till det goda, månen att gå i månens vänlighet , gå till månen för att se sitt eget ansikte på den sjuka till döds, om inte till pojken, månen i solen till arvet eller hjälp av fadern, fullmånedrottningens avskedande, slutet på personen som kom till administrationen, månen och solen att utstoppa för att hjälpa sidekick, månen och dagen utmattning av hustrun till ens själv till s förvirring av föräldrarna, månens mörker som dyker upp och går in i ett mörkt moln, det onda som kommer från administrationen, månens sönderfall eller regeringens uppdelning till upplösning eller död av en senior chef, hörande månskenet dolda saker; Halvmånes make att bli gravid, till chefen, befälhavaren, plötsligt kommer att uppstå för det goda, upproriska för någon att omvända sig, månen visas i form av en halvmåne av pilgrimsfärd, födelsen av halvmånen, sedan önskar och önskar att misslyckas omedelbart , Hilal ibland krig och våld, Fullmåne för att se den moraliska och moraliska uppkomsten maqam

Vissa förändringar i ditt affärsliv kommer att innebära att du kommer att tjäna. Det kommer också att bli förbättringar i ditt kärleksliv. Om månen är på marken kommer drömmarens mor att dö; Månen är täckt med moln, vilket indikerar en ögonsjukdom eller separering från älskaren.

Vissa förändringar i ditt affärsliv kommer att innebära att du kommer att tjäna. Det kommer också att bli förbättringar i ditt kärleksliv. Om månen är på marken kommer drömmarens mor att dö; Månen är täckt med moln, vilket indikerar en ögonsjukdom eller separering från älskaren.

Ett antal förändringar som kommer att ske i verksamheten kommer att leda till framgång. Du kommer att uppnå stor framgång i ditt kärleksliv.

I drömmen representerar månen den frid, materiella och andliga tröst som en person kommer att uppnå allt han vill.

Månen tolkas av statschefen och de statliga äldste. Björnen blir en stor tjänsteman som ser att han håller den som sin egen ekonomi. Den som kämpar mot månen kommer i kontakt med regeringen. Att se att han är månen eller sitta vid månen är ett tecken på att han kommer att nå en hög position. Att se månen någon annanstans på grund av mörkret eller himlen betyder att statsmän kommer att ha svårigheter i vissa jobb. Enligt Ibn Sirin: att se björnen i full runda (Badr) tolkas av en stor mans död. Efter att ritualen har delats upp i två delar är det ett tecken på att en stor man kommer att bli sjuk och läka igen. När månen är fri. Att se att han kolliderade med en annan stjärna betyder att de två nationerna skulle slåss mot varandra. Ibland indikerar de två tillstånden att trollkarlen tävlar med varandra. Enligt Cabirül Magribi; Mannen som ser björnen nära eller i handen gifter sig. Om månen är i halvmåne är personen att gifta sig en lägre klass än han själv. Om det är i full cirkel är det en ädla och högre klass. Att se björnen ljust i sitt hus betyder en glädje av en stor statsman. Det är uppenbart att att se månen född eller lämna ett annat hus skulle inte dra nytta av ingen. Att se björnen är ett tecken på att hemstaden och hemstadens äldste kommer att drabbas av vissa svårigheter. Att se månens födelse som en halvmåne eller växa långsamt, betyder att ett barn som senare skulle bli statschef i det landet. Att se en måne stiga på himlen och visa den för andra betyder att de döda är nära. Enligt Cafer-i Sadik; Att se månen i en dröm tolkas på tolv sätt: President, statsman, vän, chef, man, far, mor, man, fru, ägare, nr och intresse, piga. Enligt drömens utseende, med den lämpliga av dem, tolkas drömmen. Enligt Ibni Fudale: månen tolkas ibland med en son. Att se en person som kommer ut ur deras bröst i en månad är ett tecken på att han kommer att bli en pojke. Att se att månen växer långsamt och stiger upp i himlen innebär att barnet som föddes kommer att vara en bra son när han växer upp och lyckas i affärer. Att se björnen med solen i en dröm är ett tecken på att inga två kommer att gynna och dra nytta. Att se solen slåss med månen är ett tecken på att de två stora människorna inte kan locka varandra och att de kommer att öppna. Enligt ett annat rykt: att se månen i en dröm, ett rättvist statschef eller en stor lärare eller en vacker son eller ett barn, pekar en liggande man på. Den som ser det rituella ljuset är suddig gifter sig med en person som inte är en kamrat. Att se månens försvinnande i drömmen betyder att drömägaren har kommit fram till vad han vill ha av välgörenheten. Den som ser månen i drömmen och ser formen på sitt ansikte på månen, dör. Personen som ser ritualen mörknar, om statschefen, folket under hans administration, följer hans order och edikt. Att se att drömmen är månens sol innebär att drömägaren har ära, nej och murslev av sin far eller hustru. Att se månen för någon som är sjuk eller på havsresa innebär förstörelse. Om en rik man ser att ritualen är täckt med moln, förlorar han sin förmögenhet. Om en kvinna ser att det finns en ritual i en dröm och att hon inte kan växa även när hon förlänger femtio månader, påpekar hon att hon önskar ett manligt barn, men att hon inte har denna önskan, men om hon är gravid, hon kommer att föda en dotter. Att se att han utskjutit solen och månen innebär att drömaren syndar. En person som vill hålla ett jobb hemligt, drömma i björnen, att arbetet kommer att ske. Om man ser att ritualen hålls eller att den är svart eller röd, är det en förändring och brist hos personen till vilken ritualen observeras. Ibland betyder att man ser månen att vara vänner och vänner med en person. Ibland hänvisar det till spel och vadslagning om man ser en måne. Att se att månen är uppdelad och att det finns två delar betyder ett tecken. Att se björnen i femton dagar på de första nätter i månaden pekar på förfining av drömmarens tillstånd. Det är inte bra att se en björn halvmåne.

Ett antal förändringar som kommer att ske i verksamheten kommer att leda till framgång. Det kommer också att bli förbättringar i ditt kärleksliv.

Att se månen i en dröm indikerar att din kärlek till din älskade kommer att öka mer, att bli framgångsrik och få barn.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda