Att se en magnet i drömmen

Att se magneten i drömmen tolkas som en föregångare i ett framgångsrikt kärleksliv.

Att se en magnet i en dröm tolkas som en föregångare i ett vackert kärleksliv.

Det finns människor som försöker få dig att göra dåliga saker. Följ inte dem. Om drömägaren är en kvinna, betyder det att en person kommer att få dyra presenter till henne.

Anger att personen kommer att påverkas av motsatt kön.

Att se storleken i en dröm med en grinig och föraktlig men rik; att se en hel del magneter, där ett okänt gods tolkas. De som ser att de har mycket magneter får varorna från det förbjudna. Enligt ett annat rykt: Att se storleken i en dröm är en vanlig men användbar person. Det finns mer än en magnet i händerna på alla som ser de förbjudna varorna.

Det finns människor som försöker få dig att göra dåliga saker. Följ inte dem. Om drömaren är en kvinna betyder det att en person köper honom dyra gåvor.

Det finns människor som försöker få dig att göra dåliga saker. Följ inte dem. Om drömaren är en kvinna betyder det att en person köper honom dyra gåvor.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda