Att se en använda bomull i drömmen

Den som ser att han använder bomull på grund av en sjukdom kommer att göra sin religion vacker och han kommer att återvända och han kommer att uppfylla sina religiösa ordningar. Den som ser att han använder bomull utan någon sjukdom uppfyller sitt löfte till någon. Adagim uppfyller. Det är ett tecken på att han också kommer att förbättras genom sin egen predikning och råd. Ibland är det ett tecken på svår ilska som drömägaren kommer att vara beroende av.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda