Att se en lösning i drömmen

Att lösa en viss nod i en dröm indikerar att personen kommer att vara i en position som är för bra för att ta order från andra, lämna sina problem och bli oberoende.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda