Att se en liten kulle i drömmening

Den lilla kullen i drömmen, izzet, vördnad och rifat är vem som helst. Strukturerna på kanten är drömmarens familj. På grund av detta vinner en person som ser en liten kulle på en hög och platt plats världen över genom storleken på den platta platsen han ser. Om han ser grönska runt kullen, betyder det grönska han ser hans styrka, religion eller vackra behandling. Den som står på en kulle eller en hög plats och ser den fäst där, värmen är hög. Eller han litar på en man som han har gett sin status, och den mannen tar den personen på kullen för den mängd hjälp och skydd han har lämnat. Om det finns något som tillhör världens utsmyckningar tillsammans med den höga kullen den ser, betyder det att byggnaderna ska byggas för drömmerens bostad på kullen där han står. Om han ser sig själv på en liten kulle, blir han av ångest och uppmanar. Om han ser mig klättra på en kulle, blir han chef för en religiös person. Om han ser att han befinner sig på ett högt läge upphöjer han överlägsenhet, regerings- och ledarskap och ökningen av sina finanser, rang och ära. Ångest som ser nedstigning från en hög plats, sorg och besvär att komma in i beteckningarna. Ser det att det är på en liten kulle från leran, blir det fastigheten och regerar. Varje hög kulle och platser, på grund av det faktum att människor skapas ur jorden, betyder människan, platsen, generationen, kunskapen, varorna och folket, som är den högsta och medhi från andra människor till det högsta tecknet. Ibland betyder de höga platserna den vackra bostaden, den högre ordningen och den vackra åkningen. Om en man ser sig själv på en hög kulle och en hög plats, om det finns en människa under vad han ser, och om han är sjuk, är den saken den personens grav och kista. Om han inte är sjuk och vill gifta sig, kommer han att gifta sig med en rik, hederlig och medvärdig kvinna i förhållande till landets mångfald och bredd. Om han ser att han pratar med folket på en hög kulle eller reciterar uppmaningen till bön, blir fastigheten behörig. Dominans, fatwa, bön och oratorium, som framstående människor och folks sereflere kommer att ha en plats där myndigheten. Om någon ser en kulle med ett högt och plant land i sig, betyder den planheten en vanlig människa bland människor i förhållande till landets bredd. Den här drömmen är rankad för den som ser dig sitta på den lilla kullen. Om det är en kulle-dumpningsplats är själva dumparen över hela världen. Ibland är kullen ett tecken på nöje, eller för många kvinnor, eller för kvinnan som är i dåligt skick. Om denna kulle är en hög och okänd plats utan deponering och avfall från djur, kommer det att beteckna att ämnet kommer att vara högsta.


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda