Att se en lind i drömmen

Det är vettigt att komma överens med makar och vänner, att uppträda mjukt med människor och att ha ett trevligt levande.

Kalk i drömmen är inte så bra att dricka. Hälso negativitet. Lindenträdet är varor och rikedom från familjen.

Att se lind i en dröm föredras vanligtvis. Ser du att du dricker lind någonstans, blir patienten bättre, passageraren väntar på passagerare. När han ser att han dricker kalklind får han nyheter om goda nyheter någonstans eller får pengar. Att se en blomma av lindträd i en dröm är ett tecken på att steget som ska tas på vägen till äktenskapet kommer att ge ett bra resultat. Kalkträdets överflöd och dröm i drömmen betyder. Enligt ett annat rykt: läker någon som ser att han dricker lind. I nöd befrias han från problem.

Drömmer om att se linden; att leva ett bekvämt liv och ingå lukrativa jobb, dricka lind; besök de sjuka vännerna, se lindträdet, försök att göra dem lyckliga; Det är ett tecken på lönsam anställning.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda