Att se en ledighet i drömmen

Det innebär enandet av det separata och återföreningen mellan de avlägsna. (Se även; Farväl.)

Separationsdrömmar tolkas som de är.

Uttrycket av denna dröm är svårt att samlas. Ibland är det ett tecken på nederlag och flykt när man möter fienden.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda