Att se en pekare i drömmen

I drömmen, pilen mantel, saliha en kvinna eller sir och ägaren av ett säkert tecken. Ingen som ser pilen på en kinda son blir en son. Den som hittar eller köper pilar gifter sig med en kvinna eller tar en fru. Vissa, pilhöljet, fienden är att se imponerande ut, sa de. Pilen är en stat och ett slott. Därför vem som helst som ser att han fick ett pilfall är staten och vårdnadshavaren. Ok vårdnad är vårdnad för ägaren. Hon är en kvinna för araberna.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda