Att se en kust i drömmening

Havet, sjön och bäckarna av bäcken indikerar lycka och positiva händelser.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda