Att se en kürdanc i drömmen

För att se tandpetaren i drömmen betyder kopplingen av malt som äter malin och deras malinaunderskott vem som helst som tar med. Eftersom tandpetare är som kvastar när de går. Tänderna är mästaren hos den personen. Rengöring av tänderna är också rengöring av ekonomin. Att se tandpetare, sjukdom, läkning och omskärelse för att uppfylla seniyya, ibland, vänskap eller lovar att återgå till löfte.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda