Att se en kryddnejlika i drömmen

Betydelsen varierar beroende på färg. Röd nejlika intensiv kärlek; rengöring och renhet av vita kryddnejlikor; brokiga kryddnejlikor till lycka och goda dagar; gula kryddnejlikor, sorg och hälsoproblem tolkas.

Betydelsen varierar beroende på färg. Röd nejlika intensiv kärlek; rengöring och renhet av vita kryddnejlikor; brokiga kryddnejlikor till lycka och goda dagar; gula kryddnejlikor, sorg och hälsoproblem tolkas.

Het kärlek är djup känsla. Enligt färgen tolkas det om kärlek.

Att se kryddnejlikor i drömmen tolkas enligt följande sju sätt: Vit nejlika betyder kyskhet och oskuld. Pied nejlikan är ett tecken på lyckliga dagar och glädje. San nejlikan uttrycker sorg, sjukdom och separation. Att drömma om kryddnejlika som är fäst vid håret för att se, betecknar lätthet laubalilige. Att se nejlikor i fältet tolkas som lycka, glädje och överflöd. Enligt ett ryktet; att se nejlikan i drömmen tolkas med gott namn. Det finns många nejlikor bredvid honom och alla som såg honom i namnet på nej och nämns med godhet. Ser att han inte gav något till kryddnejlika, genomgår mazarrata. Enligt ett annat rykt: Nejlikning i drömmen är kyskhet och anständighet ett tecken för en kvinna. Nejlikning i drömmen om alla som ser, släktingar är mycket rika, vackra och maner tar en dam.

I drömmen berättar nejlikan om kärlek och djupa känslor. I drömmen om en nejlikasniffer förälskas.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda