Att se en kristen i drömmening

Den gamla kristen betecknar ofarliga fiender, den unga till gudomlig hjälp eller den vänliga fienden, att se att han är en kristen, att imitera dem eller agera som en arvtagare till sin farbror och moster.

Att se den kristna i drömmen, tolkad i form av hjälp och vinna. gamla Hinstian är en fiende som inte kommer att röra ont. Om man ser att han är en kristen i en dröm, påpekar han att han har en bidatin som liknar en kristen. Om någon hör att han är engagerad i kristna namn och ser sig själv som ond, kommer han att räddas från det han är rädd för. Att se en kristen i drömmen, i bilden av en vän indikerar att se några fiender. Om man ser att han är en kristen i en dröm, om han har en domstol, tolkas det att han kommer att lyckas med något som är orättvist.


Att se den kristna i drömmen, tolkad i form av hjälp och vinna. gamla Hinstian är en fiende som inte kommer att röra ont. Om man ser att han är en kristen i en dröm, påpekar han att han har en bidatin som liknar en kristen. Om någon hör att han är engagerad i kristna namn och ser sig själv som ond, kommer han att räddas från det han är rädd för. Att se en kristen i drömmen, i bilden av en vän indikerar att se några fiender. Om man ser att han är en kristen i en dröm, om han har en domstol, tolkas det att han kommer att lyckas med något som är orättvist.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda