Att se en krage i drömmening

Att samlas i en dröm indikerar massor av pengar och att affärsföretag lyckas. Att se att kragen tappar och skrynkligt tolkas i verken. En ren och snygg krage i en dröm är ett tecken på att allt går bra.

Se kragen i drömmen, varor och välsignelser uttrycks. Han ser sin krage stå upprätt och ordnad. Den hängande kragen tolkas till ett oregelbundet liv.

Ren och snygg krage i drömmen, allt är bra, varor och välsignelser hänvisas till. Ser den att kragen stod upprätt och snyggt kör sitt liv i ordning, tolkas den droppande kragen till ett oregelbundet liv.

Att se kragen i drömmen tolkas på två sätt; sy en krage med nålen för att få förfrågningar; sy kragen med maskinen, att affärslivet fortsätter smidigt. Att se en krage person, lojalitet till de av er som arbetar i ditt jobb, se att du har en skräddarsydd krage genom att gå till en skräddare, betyder att du kommer att få ett positivt svar på en ansökan till regeringen om ett jobb. Enligt ett annat rykt: att sy en krage i en dröm, att vara bekväm för män, för kvinnor är ett tecken på att en tvåsidig vän.

I drömmen hittar du en plats krage; du kommer att se att det finns en fläck på din krage; snarare än att gå igenom en orolig period, besväret som kan uppstå i ditt arbete, försöker ta bort fläcken på kragen; det betyder att dina dagar av välstånd och lycka är nära.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda