Att se en kraft i drömmen

Ser; Tvinga.

Ingen som ser styrka i sin dröm kommer att vara stark i sitt verkliga liv.

Ingen som ser styrka i sin dröm kommer att vara stark i sitt verkliga liv.

Maktdrömmar tas som de är.

I sin dröm blir han starkare i verkligheten. Maktdrömmar tas som de är.

I sin dröm blir han starkare i verkligheten. Maktdrömmar tas som de är.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda