Att se en korg är evangeliet och står i proportion till vad som finns i den i drömmen

Korgen som innehåller färska druvor betecknar underhåll. Den spridda orsaken till lungsjukdom, mat eller varor som efterfrågas av vem som helst evangelium, de dåliga sakerna i en korg är läskiga betyder någon ... (Se även; Basket Knitter, Wicker Basket.)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda