Att se en kompromiss i drömmen

I en oväntad tid kommer världen att vända sig till sig, situationer som måste undvikas av rädsla för sedition; Det är inte alltid bra att låna eller låna ut en dyrbar och vacker grön; att låna eller låna ut något värdelöst och oönskat till den ständiga ånger; Att låna något att behöva, låna från synd för att omvända sig, att hitta vägledning eller komma ur fattigdom, att låna en värdefull sak till alla som vill det, att vara trevlig att behandla med Allah-cc-, att låna ut, att föredra andra för sig själv, Allahs samtycke Att göra gott, för att patienten ska be någon låna något från motgångar och våld, att låna det han vill beteckna sin död.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda