Att se en kommunikation i drömmen

Kommunikation genom alla typer av kommunikation är under "halvmötet" -perioden, bevittna konsolideringen av släktingar och vänskapsband, näring och livslängd, bevittna de stridande partiernas kommunikation, eliminera fientligheter, föra Habeer och ta bort tecken och ära.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda