Att se en kollaps i drömmen

Den som ser en plats kollapsa i sin dröm får ett stort svårigheter. Inte bra.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda