Att se en klocka i drömmen

I en dröm, när en person ger eller får ett armbandsur, tolkas det att två människors framtid är sammankopplade eller att de snart kommer att hjälpa varandra.

I en dröm, när en person ger eller får ett armbandsur, tolkas det att två människors framtid är sammankopplade eller att de snart kommer att hjälpa varandra.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda