Att se en kismet i drömmen

Ta ut det som det är.

Att se Kismets dröm, fred och lycka är ett tecken som kommer att brytas.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda