Att se en kikärta i drömmen

Den murslev som erhålls med svårigheter indikerar svårigheten och svårighet.

Att se kikärter i en dröm är ett tecken på att du kommer att få goda affärsnyheter idag.

Att se kikärter i en dröm tolkas för att få goda nyheter i närheten. I drömmen är kikärta knappast tjänade pengar. Att se att du köper kikärter från en plats i en dröm är fortfarande svårt, vilket ger ett löfte om pengar. Att se dig äta kikärter betyder att tjäna pengar.

Det är pengar att tjäna med svårigheter. Lyckligtvis kommer inget gott att komma.

Torkade kikärter i en dröm betyder sorg och huvudtrötthet. Om den äter något annat än kikärter är det bra. Enligt Abu Said al-Vaiz; att se rostade kikärter i en dröm (som kikärter) är ett tecken för att kyssa någon på en olämplig plats och tid. De berättar historien: En person kom till Ibn-i Sirin: Jag såg att jag åt rostade kikärter i en dröm, tabirci "Kyssade du din fru i Ramadan även om du fastar?" han frågade. Adam: "ja" svarade, Ibn-i Sirin: "Här är detta uttrycket för drömmen." sa. Enligt ett ryktet; sorg, sjukdom, medan kikärter i drömmen ser färska; om det är torrt tolkas det med halalvaror och rizk. OBS: Att se en musikalisk anmärkning är ett tecken på att du bör vara försiktig eftersom du kan vara kär i dessa dagar när du behöver vara vaken när du gör ditt jobb. Enligt ett annat rykt: Kikärten som ses i drömmen är ett tecken på tyranni och tvingad murslev. Den som åt heta kikärter i drömmen om att kyssa min fru på Ramadans dag är ett bevis på att det bröt snabbt.

Kikärta i drömmen är knappast tjänade pengar. Ändå är kikärten en förmögenhet som inte kommer att komma särskilt bra. I sin dröm förblir han i en svår situation genom att göra ett löfte om de pengar han ser att han har köpt kikärter. Han får pengar för att se att han äter kikärter.

Kikärta i drömmen är knappast tjänade pengar. Ändå är kikärten en förmögenhet som inte kommer att komma särskilt bra. I sin dröm förblir han i en svår situation genom att göra ett löfte om de pengar han ser att han har köpt kikärter. Han får pengar för att se att han äter kikärter.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda