Att se en kavurmacı i drömmen

Se rostdrömmen, tolkad med förtal. Att se dig prata med en rostare i hans dröm är ett tecken för en person som berättar alla sin skam.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda