Att se en kaviar i drömmen

Det tolkas som stor rikedom. Det tolkas också som hjälp från en stor, berömd person.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda