Att se en kastanj och pelletträd i drömmening

Pelit och kastanjeträd i drömmen om en stark och stark och mycket gods som betyder en person. Pellets och kastanjeträd, en rik person på grund av många människor. Återigen betecknar pelleten och kastanjeträdet den gamle mannen på grund av storleken. Pellets och kastanjer betecknar förlängningstiden. Eftersom detta träd har gått över många år. På grund av sin törn betyder pelleten och kastanjeträdet dyrkan, välfärd eller resor. Detta träd, folk i Lot-folket som arbetar (livata) gör mannen till skylten.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda