Att se en kasta nara i drömmen

Kasta i drömmen, du är i ett mycket obehagligt tillstånd i familjen och din fru och din make är ett tecken på allvarlig oförenlighet. Du bör själv leta efter felet. Du bör veta att om du är lite muskulös, lite kärleksfull, lite tålamod så kommer allt att gå bra.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda