Att se en kanal i drömmen

Vakten, eller någon som sköter statens ekonomiska angelägenheter, kanalen med vatten i den, den vattenlösa kanalen indikerar svårigheter och svårigheter.

Om vattnet som rinner genom kanalen är smutsigt indikerar det sjukdom, särskilt magproblem. Klart vatten är en förälskare av ett lyckligt och bekvämt liv.

Så ett jobb är ett nöje.

I en dröm att se en kanal i vattnet är livet i ett viktigt skede; Om vattnet i kanalen är rent kommer denna period att passera bekvämt, om det är smutsigt betyder det att depressionens dagar är nära. Enligt vissa; Att se kanalen i drömmen, att gå igenom den här kanalen, fram till nu betyder att se att anläggningarna har försvunnit. Det har en del av sin tidigare anläggning, som ser kanalen över. Kanal betyder svårigheter och hinder. Enligt ett annat rykt: drömmen om att se kanalen, värdshuset, affärer, konst och resa, som framtiden för nzkin är ett tecken på orsaken och orsaken. Om en person i en dröm ser att rent vatten rinner genom en kanal utanför en stad och att människor dricker beröm till Allah (CC) och fyller sina behållare, blir de av med sjukdomen. Om de är i våld och nöd, skänker Allah-u Teala dem antingen det ständiga regnet eller maten, eller deras billiga och överflöd, bredd och välstånd. Om kanalens vatten är suddigt, salt eller om det är utformat utanför kanalen och orsakar skador på folket, är det ett tecken på att sjukdomen är en funktionsfel hos folket, eller att det finns ett fult meddelande från folket som reser och utland, eller en haram och skadlig mala. Om någon ser en kanal flyter in i ett fält eller ett fält, om det är singel. Gifta sig. Ser att jag har skadat allmänheten genom att ta bort vatten från kanalen, å ena sidan allmänheten; det är ett tecken på dåliga och stygga nyheter som kommer att komma över och spridas i dem. I drömmen är kanalen ett tecken för vakten och revisoren. Om vatten inte rinner igenom blir drömägarens arbete starkare och det finns ingen fördel för honom. Om vattnet rinner. Detta är bekvämligheten för drömägaren.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda