Att se en källare i drömmen

De goda och de dåliga avsikterna som gömts i personen, skönheten och fulan i moral och natur, förnyelse av oanvända källares avsikt och lust, Kiler ibland bedrägligt arbete eller ord och beteenden som syftar till bedrägeri.

Tom är en brist på pengar om huset. Fullt, ljust och rent är husets förmögenhet.

Att se källaren i en dröm, tolkad genom fusk, för att se att skafferi i hans hus är fullt av mat och förnödenheter, förbjudet att samla in varor med fusk, att se att källaren är tom Allah (cc) nöjd med risken, betyder att de lever. Enligt Salim; För att se källaren i en dröm kallas en kvinna som håller hemligheten. Att se några saker i källaren eller ladan är ett tecken på att hon har några hemligheter. Om källaren eller lagret är tomt kan ingenting uppnås från den kvinnan. Enligt ett annat rykt: Att drömma i källaren är drömägaren till någon annan att göra tricket eller någon att frukta på grund av rädslan för ordet till honom är ett tecken på tricket. Ibland är det ett tecken på de goda och dåliga sakerna dolda i drömägaren och skönheten och fulan i hans moral och natur. Skönheten i skafferi är drömarens skönhet, moral och tabla och det onda. det är ett tecken på att drömmerens dåliga önskningar och dåliga moral. Den som ser att det finns ett oanvänd skafferi i hans hem är ett tecken på att förnya sin avsikt och lust mellan honom och Allah (CC).

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda