Att se en källa i drömmen

Ser; Menba, Welder, Pinar.

En person som ser en vattenkälla betyder ett långt och hälsosamt liv.

En person som ser en vattenkälla betyder ett långt och hälsosamt liv.

Dricksvatten från en källa i en dröm tolkas när din hälsa fortsätter regelbundet, ditt företag är på rätt spår och dina intäkter kommer att öka stadigt.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda