Att se en kalkugn i drömmen

Se kalkugn tolkas bra. I sin dröm att se en kalkugn är ett tecken på att han kommer att se en tjänst från någon han inte förväntade sig. Ser man att kalken föll in i ugnen och att alla hennes kläder förkalkades, skulle det indikera att hon skulle få goda nyheter från en statsmagier eller att hennes lön om hon var officer eller att hennes inkomster skulle öka om hon var en köpman. Att se att han har byggt eller gjort en kalkugn är ett tecken på att han har en bra position på regeringsgolvet. Det tolkas att det kommer att sänkas ned från dess plats för att se kalkugnen förstöras.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda