Att se en kaaba i drömmening

För att undvika onda, goda gärningar, att gifta sig, säkerhet och säkerhet, pilgrimsfärd, Koranen och Sunnah; att be till den rättfärdiga föräldern, sann forskare, helgon och mästare eller till himlen, att be för Kaabas godhet, för att vara säker på fallets ondska, titta på Kaaba, se en förstörelse av en mur, att se förstörelsen av en mur av en religiös ledare. att respektera omskärelsen i enlighet med den obligatoriska dyrkan av rätten att uppfylla, att uppfylla ordets löfte, att göra fel och olämpligt arbete i Kaaba för att se motsatsen till omskärelse, att se att Kaaba kom till sitt eget hem eller till en annan plats för ett permanent rykte, för att hedra och säga, att se att han är ödelagd för att lämna bönen eller att be utan att lyda ändringsförslaget, se religionen och världen mot Kaaba för att nå det goda och det väl- vara, Kaaba ibland säsonger, stadens breda gator och gator betecknar (Se Grova av Kaaba; Groove.)

Man blir av med alla sina problem. En fredlig, ny tid börjar för honom. Det är en bra dröm.

Att se Kaaba i drömmen tolkas av statschefen, stats äldsten, domaren, äktenskapet och Kaabas besök. En av de statliga äldste som ser bönen i Kaaba kommer att vara nära fienden. Ser att en av murarna förstördes, vilket innebar döden för en av de äldste i staten. borta, för att se Kaaba çignedigini, att kringgå Sunnah-i seniyyya, från himlen för att gå ner till Kaaba för att flytta till en annan plats, för att se stadens ordning kommer att vara smidig, att se Kaaba smutsiga är tecknet att han övergav det obligatoriska. Smörjningen av Hajar al-Aswad är en indikation på lydnad mot en person från Hejaz-folket eller vår profet (sågar). lösa: dröm om att se Kaaba, kalifen eller en minister eller en chef eller ett tecken på äktenskap. Ibland är det att se Kaaba i en dröm ett tecken på att ägaren av drömmen kommer in i Beytullah. Kaaba i drömmen förklaras av en god gärning. Eller lugna ner från en serge han vill begå. Om man ser att han ber i Kaaba får han styrka från en ledare eller imam. Fienden är säker på sin serrence och uppnår gott. I drömmen kommer alla som kommer in i Kaaba framför kalifen, som ser att han har tagit något från kalifen. Om han såg en mur kollapsa från Kaabas murar, skulle statschefen dö. När en person anländer till Kaaba i drömmen och gör något relaterat till pilgrimsfärd där, är det ett tecken på att ingen försöker fullfölja Allah (CC) eed eller försoningen av försoningen. Att titta på Kaaba i en dröm är ett tecken för att se till att du är rädd. Om en person tilldelas en tjänst i Mecka i en dröm, ges en skyldighet som är kopplad till statschefen för den personen. Den som stal en granatäpple från Kaaba i drömmen, korrigerar sin religion. När han ser att han är bland de döda i Mecka och de frågar honom något, dör han som en martyr. Om man i drömmen ser att han bröt avloppet i Kaaba, är det ett tecken på en katastrof att träffa kaliven. En som ser i drömmen att Kaaba är i sitt eget hem, hittar alltid ett rykte bland regeringen, staten och folket. Men om han ser ett dåligt tillstånd i form av Kaaba, finns det inget gott för värden i drömmen. Om han såg att hans hus var Kaaba. Kaaba är muslimernas ledare, och ingen är i hans entourage. Om man ser att han ber på Kaaba kommer han att kontakta. Marshmallowen gick in i serifen och bad till Kaaba, som såg in'am (välsignelser), tilldelning och rang. Han agerar som en samlare när hans sekt är dålig och agerar mot Sunnah. Den som såg ett misstag i Kaaba. Han agerar i motsats till Sunnah från Allahs budbärare (fred vara med honom) och går in på dem som följer hans själ. Om man i drömmen ser att änglarna kom ner från himlen och tog upp Kaaba från sin bas och placerade den i en stad, skulle det indikera att det fanns en korruption på den platsen och att muslimernas ledare skulle vara i den staden. Om någon ser att Kaaba är förstörd, kommer han att lämna sin bön. Om man ser att han kringgår Kaaba eller utför en pilgrimsfärdstjänst är det ett tecken på religion för den plikt som man gör. Om man ser att han har vänt sig till Kaaba, kommer han att vända sig till något som kommer att förbättra hans religion och hans värld, eller att han är i riktning från Sultans sida för att störa något arbete. En person själv i motsats till Sunnah-i Seniyy som pilgrimsfärd: vissa saker för att se utelämnandet av vissa saker för att se att ingen ändrar religionen i Qibla-tecken som förändrar religionen. Kaaba är också ett tecken för bön. Eftersom Kaaba är Qibla för dem som ber. Kaaba är ett tecken för moskén och moskén. Eftersom Kaaba är Allahs hem. Kaaba islam, Koranen. Omskärelse. Mushaf-i Serif, lärde far, Sayyid, man och mamma som ska följas som ett tecken för dem som kommer att vägledas. Ibland är Kaaba ett tecken till himlen. Eftersom Kaaba är Allahs hem. Himlen är Allahs hem. K för att komma till himlen är bara möjligt genom att vända sig till Kaaba. Ibland också Kaaba-säsonger. församling, gata och breda positioner. Kaaba i en dröm om en. om han ser att han är huset, kommer han att vara det tillstånd som ingen vet, eller vetenskapen han känner, eller på grund av en handling som folk kommer att springa till honom för ett besök och dörren kommer att vara trångt.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda