Att se en förkylning i drömmen

Det är ett tecken på att du måste bete dig som en text i livet.

En person som ser influensa i sin dröm betyder att vara mer försiktig med händelser. Du har fiender runt omkring dig. Det betyder att du måste vara mer försiktig när du handlar med människor. Det tolkas att du bör vara uppmärksam på din hälsa.

Om du har sett en förkylning i drömmen, finns det fiender runt omkring dig. Du måste vara försiktig i dina mänskliga relationer.

Indikerar ett tillfälligt problem.

I drömmen att förkylas och oändligt se vatten som rinner genom näsan, ta bort den malina handen; att du kommer att ha svårigheter på grund av slöseriet med ekonomin att se dig fångad för kylan; att se dig bli av med influensan är ett tecken på intresse. Enligt ett annat rykt: Att fånga influensan i en dröm är för passagerare ett tecken på förseningar i nyheterna. Influensa, en person som fångas för att han ska överleva senare och bli avundad av någon annan kallas mild sjukdom.

Du har fiender runt omkring dig. Du måste vara försiktig i mänskliga relationer. Du bör också vidta försiktighetsåtgärder när det gäller hälsa.

Du har fiender runt omkring dig. Du måste vara försiktig i mänskliga relationer. Du bör också vidta försiktighetsåtgärder när det gäller hälsa.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda