Att se en jordbävning i drömmen

För att se hjärnskakning av den gravida kvinnan att släppa munken, att emigrera från en plats till en annan, till pesten och pesten som kommer att träffa regionen, ett berg för att skaka sin plats att spela och luta sig tillbaka till presidenten och folk kommer att slå våldet och rädsla för att jordbävningen, och vissa människors höger vänster för att se några av dem dö där för att se statsmän eller epidemier, hjärnskakningen och ibland liv och försörjning kommer att leva upp; Jordskakningen innebär att man inte uppfyller beställningarna om religion, ökenbildning eller häpnadsväckande utveckling, jordens kollaps avslutar arbetet, att överge bearbetningen. (Se "Plats / jorden" och andra artiklar för breda termer relaterade till platsen.)

Att se jordbävningen i drömmen indikerar stor besvikelse och smärta.

Du kommer att få problem i ditt affärsliv. Det tolkas också som ett krig mellan länderna.

Du kommer att få några problem i ditt affärsliv. Denna dröm innebär också att det kommer att bli krig mellan länderna.

I drömmen berättar jordbävningen att allt plötsligt kommer att förändras.

För att se att det finns en jordbävning i drömmen och förstörelsen av alla sidor, betyder staten en katastrof från trollkarlen. Jordbävningar tolkas också av resor enligt vissa kommentatorer. Att se ett berg som förskjuts av en jordbävning är ett tecken på framtiden för någon gudomlig katastrof. Ser att hans hus förstördes av jordbävningen och att han var den enda överlevande från husets människor, är det ett tecken på att hans död närmade sig. Att se att det finns en jordbävning någonstans i drömmen och att människor flyger åt vänster och höger, och att vissa människor begravs, innebär framtiden för en stor katastrof som kommer att orsaka problem och svårigheter för befolkningen på den platsen. I drömmen att se platsen skakad och husen kollapsade kommer staten att göras av vissa varor och tolkas att allmänheten kommer att vara i stor nöd. Enligt ett annat rykt: Jordbävningen som ses i drömmen är ett tecken på rädsla. Några av jordbävningen som inträffade på en känd plats är ett tecken på att migrera från en plats till en annan, sade de. I drömmen, om något berg skakas eller återförs till sin plats efter avresan, kommer våld och rädsla att träffa folket där. Om man ser att det finns en jordbävning någonstans i en dröm och att det finns några människor som sjunker på marken och vissa människor räddas, kommer statschefen dit. Ibland sa de att denna dröm är ett tecken på en allvarlig sjukdom. Där det finns en skälvning förföljer statschefen allmänheten. Om man ser att jorden skakar i en dröm är det ett tecken på den vitalitet som kommer att uppstå i ens arbete och försörjning. Om drömmen ser jorden skakad, å ena sidan som kommer att gå ner till platsen eller där kommer att inträffa full, är fullhet eller allvarlig rädsla ett tecken. Jordbävningen som ses i drömmen är skrikande, skrikande, kaotiska ord, irriterande nyheter och uppkomsten av hemligheter. Ibland räddas jordbävningen från döden på grund av sjukdom, men folket kommer att falla till sorg och sorg, om väggarna förstörs kommer tecknet att dö. Ibland är jordbävningen ett tecken på att drömaren kommer att dö. Jordbävningen som inträffar på en plats där det inte finns någon dröm i drömmen är att återuppliva dessa platser genom jordbruk och att resa i havet, dansa, leka och lämna havsresan, är ett tecken att se kvinnorna. Jordbävningen sett i drömmen, om trädgården kommer att vara mycket grödor och indikerar överflödet av sommarmat. Jordbävningen är ett tecken på korruption i byn.

Du kommer att få några problem i ditt affärsliv. Denna dröm innebär också att det kommer att bli krig mellan länderna.

Du kommer att få några problem i ditt affärsliv. Denna dröm innebär också att det kommer att bli krig mellan länderna.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda