Att se en järnring träffade gärningsmannens hals i drömmen

En som ser kedjan i drömmen att se kedjan «För en profet bör förråda vårdnad, (detta) är inte saken, som förrådde sådant förräderi på dagen för förräderi av saken (i) synden kommer. (Varaktigheten av Imran, vers 161) enligt versens tecken betyder förbjudet att vinna förbjudna varor. Om någon som är kättare upptäcker att han är knuten inbjuds Islama. Ingen kommer att se att hans hand är bunden runt halsen, han kommer inte att ge den dubbla handen. Att se att båda händerna är bundna, ingen är snål. Den som ser att hans hand är knuten till hans hals betyder att han var förbjuden från sina synder. Personen som ser att han hålls kvar och träffar bojor betyder att han borde gå i fängelse och falla i problem. Om man ser sig själv att bojor och bojor är gjorda av järn och trä i mitten är det ett tecken på att ingen är hycklande.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda