Att se en rumpa i drömmen

Ris som inte har separerats från barken betecknar den jordiska eller tomgångskapacitet som kan erhållas som ett resultat av arbetskraft, överflödet av vilda fältgrödor eller lyckosam tillgång.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda