Att se en insats i drömmen

Det är ett tecken på dumhet att se att varelser som ormar och tunnland är stingade förbjudna och stötande.

Insektens stick är en stor fientlighet och ondska.

Att en person sticker i en dröm av ormar, skorpioner och andra djur är ett tecken på att en person kan göra något som är defekt och förbjudet.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda