Att se en ingenjör i drömmen

Att klassificera litterära verk, att samla spridda saker, reparera de förstörda platserna, göra positiva eller negativa förändringar, att blomstra efter fattigdom, återhämta sig från sjukdom, förstöra de saker som ibland rekonstrueras, att störa saker, korruption och korruption; Att se som ingenjör innebär ett långt liv, ett uppdrag, ära och rykte.

Att se en ingenjör i en dröm, något förstört, en förfallen plats är ett tecken på offentliga verk. Att se honom som ingenjör är ett tecken på ett långt liv.

I drömmen är att se en ingenjör tolkas som förstörelse av något, rekonstruktion av en förstörd plats. Att se honom som ingenjör tolkas som en lång livslängd.

Du kommer att resa på mycket trött, men du kommer att träffa bra människor.

Det är en dröm att se att du har ansökt om en ingenjör för att rita ett projekt eller att du har tecknat ett avtal om att bygga en ingenjör, att du får en mycket noggrann och noggrann undersökning av arbetet och att du måste göra det i enlighet därmed . Enligt ett annat rykt: att se en ingenjör i en dröm, något förstört för att förstöras, en förintad position är att vara vilande, sedition och serre tecken. Den som drömde om att han var ingenjör skulle ha en lång livslängd. Att se en ingenjör är ett tecken på att man är rik efter fattigdom och får hälsa efter sjukdom.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda