Att se en ilska i dröm i drömmen betydelse

Uttråkad som ett uttryck för tristess och förbittring! 'eller ouch, var! att vara rebell mot sina föräldrar, att bryta hjärtan. (Den som drömmer om en sådan dröm bör vara mycket försiktig och måste vara halallik från sina föräldrar.)


Om någon ser vad jag kallar "ilska" i sin dröm, kommer han att vara rebell mot sina föräldrar. Faktum är att i den heliga Koranen "... Kalla inte dem ilska (till och med), skälla dem" (Surah Isra, a.23) befalls.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda