Att se en skatt i himlen i drömmen

Drömmen om himlen att se skatten är ett tecken på ständig glädje. Att se himmelens skatt är ett tecken på välsignelse, rent levande och Guds signatur. Om man ser att han är i himlen, att änglarna kommer in honom genom varje himmeldörr, förlåter Hans helighet Allahu Teala honom och förbereder honom med en lång välgörenhet. Om man ser himmelens skatt, sorg och sorg går, blir uppfriskning och försörjning vacker.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda