Att se en mirage i drömmen

Det hänvisar till önskan om världsmak, önskan och önskan om saker som inte kommer att hända, till den ogrundade nyheten eller nyheterna som kommer från speglingssidan.

Att se mirage i en dröm är ett tomt jobb som inte är möjligt. Om vittnet är ett vittne är hans ord falska.

Mirage i drömmen, personen har drömmar som är omöjliga att förverkliga.

Mirage sett i dröm, ofullständig batil istir. På grund av detta berövas miragen i drömmen en önskan han hoppas kunna uppstå. Mirage, splid, blasfemi eller världsutövning i drömmen. Det är till. Ibland är att se mirage ett tecken på önskan och hopp och hopp om något som det inte kan uppnå. Vittnen som vittnar om han såg miragen kommer att vittna om lögnen. Eller vad någon vet är bid'att. Ibland är mirage en nyhet för att vara sant och sant. Ibland är mirage ett tecken på att en budbärare kommer från den sida han uppträder.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda