Att se en hunk i drömmening

I drömmen, att se den doftande saken utspridda på de dödas hölje (det kemiska ämnet som används för att balsamera de döda) och kallas "hunk", betyder förnyelse för gamma och omvändelse för de religiösa. Om han ber någon om hjälp för att köpa den doften, ber han om hjälp från någon som kommer ihåg människor i en bra position. Asyl och sorg i tider av asyl. Om en person hjälper någon att köpa en skink för en död person kommer han eller hon att säga dåligt om en korrupt person, råda honom om sin störning i religion och världen eller be om något som leder honom till fattigdom och räddar honom. Eftersom döden är störningen av religion eller fängelse eller stor synd. Hunk tar bort de döda stanken. I drömmen är att se doften och kamfer aroma av mysk och anberin ett vackert namn och en bra medih. De döds sorg betecknar att han prisas på ett vackert sätt och att han kastas från det onda. Ibland betyder denna dröm godhet utan belöningar och hopp om uppskattning och tacksamhet.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda