Att se en hotellägare i drömmen

Att se en hotellägare i en dröm är ett tecken på att bryta löfte, förråda eller döda en sjuk person. Att se hotellhotaren är också ett tecken på tröst efter att ha lidit av besvär och människans besvär och rykte.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda