Att se en himmel / himmel i drömmening

Falla eller falla från himlen eld, hungersnöd och olycka, honung, olja, etc. regn och välsignelser, död för sjuka till himlen, för att bli av med sjukdomen om den går tillbaka till marken, spionage för information till himlen , eskalera stegen eller något annat med syfte att stiga upp i affärer och kontor, Allahu teala'ya närmar sig gärningar för att falla till hungersnöd, Sky murslev, position, visdom och kunskap att svära, himlen, med alla lager och deras utseende, synliga eller osynliga tillgångar på förvaltningsnivå, alla slags gudomliga hemligheter och sanktioner.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda