Att se en hemträdgård i drömmening

I drömmen är hemträdgården ett tecken på bevarande av människor och oärlighet, avvisande av tvivel från egendom och son. Ibland är denna dröm ett tecken på snålhet och att ge den till den som vill ha behov av vetenskap eller hjälp. Ibland är denna dröm ett tecken för dem som dyrkar i hemlighet, såsom fasta och nattbön.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda