Att se en helvetesvakt i drömmen

Den som ser helvetets vakt i drömmen innan polisen dyker upp. Den som ser att helvetets väktare ler kommer ur fängelse. Om en sjuk person ser helvetehållaren kommer han att vara rädd för sin död. Om man i drömmen ser att helvetsvaktaren har förvandlats till en man eller att han har fått honom att äta något, är det ett tecken att prata med Allah, Budbäraren och alla muslimer, att visa ära, att regera och söka vägledning efter religion. Om han ser att helvetets väktare har kommit till honom genom omvändelse, är han ett bevis på att ingen är säker och säker på helvetets eld. Om han ser att helvets väktare har undkommit honom eller tittar ilsket på honom med sitt ansikte eller rörelse, är det tecknet på att han kommer att göra gärningar som leder till helvetet. Den som ser att helvetesvaktaren har sagt något till honom på ett vackert sätt och skrattat med ett leende är ett tecken på tortyr av polisen.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda