Att se en hegira i drömmening

Fängelsecellen innebär isolering från samhället, avsked för offentliga tjänstemän, reträtt till avskildhet eller visdom i att tänka på varelser, se cellerna som utgör människokroppen, visar små ledtrådar och element som ger tillräckligt med information om ett verk eller durrum.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda