Att se en härlighet - storhet i drömmen

I drömmen, både döda och levande människor för att visa storhet och storhet; För att räknas bland folket, att komma ihåg med ett vackert ord, indikerar Allahu Teala Indien höga grader. Ibland betyder denna dröm, vägledande av den otro, syndaren omvändelse.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda